اینکه اشخاص زیادی از تو عصبانی هستند و نمی توانند با تو مدارا کنند، نشان دهنده آن است که تو به چیزی مهم دست یافته ای (اُشو) - - - - - روزی که انسان بتواند به توهین هایی که به او می شود بخندد و لذت ببرد، روزی است که او به موفقیت دست یافته. جزیی از ابدیت شده و به دنیای جاودانگی وارد شده است (اُشو) - - - - -

خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
نگرانی برای چیست؟ 22 ارديبهشت 1393 2501
یک دایره المعارف جنگی 23 ارديبهشت 1392 2873
آقای ضرغامی این کتاب ارزش سریال شدن ندارد؟ 02 مرداد 1391 2580