اینکه اشخاص زیادی از تو عصبانی هستند و نمی توانند با تو مدارا کنند، نشان دهنده آن است که تو به چیزی مهم دست یافته ای (اُشو) - - - - - روزی که انسان بتواند به توهین هایی که به او می شود بخندد و لذت ببرد، روزی است که او به موفقیت دست یافته. جزیی از ابدیت شده و به دنیای جاودانگی وارد شده است (اُشو) - - - - -

خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

مطلبی درباره شهداء و جایگاه آنان در نزد خداوند
يك قدم تا خدا

«شهيد نظر مي‌كند به وجه‌الله»!
شهدا، ارواح والايشان را در آنجا مي‌يابند كه از اسارت ماديات رها مي‌شوند و آن هنگام كه به درجات بالاي معنوي دست يافتند، مدتي را به امر خداوند در ميان ما اسيران خاكي مي‌زيند تا ما را به خود آورند و آن هنگام كه بيم آن مي‌رود كه اينان نيز چون ما، اسير زندگي شوند، خدايشان به بهشت فرامي‌خواند و مي‌روند و ما مي‌مانيم با يادي و داغي از غم فراقشان.
شهيدان تاريخ‌سازانند و آن جاهلان كه مي‌انگارند آنچه اينان را به ميادين حق فرامي‌خواند، هيجان سركش جواني است، چه غافلند از عشق، آن هنگام كه در جان مي‌افتد و جان را مي‌سوزاند تا بدانجا كه عاشق به قصد قرب معشوق خويش، پروانه‌وار خود را به شعله شمع مي‌زند و در اين راه تا بدانجا مي‌رود كه شربت نوشين وصال بنوشد. عاشق، بي‌معشوق خويش قرار ندارد و در نزد معشوق نيز بقايي نيست كه بقا تنها از آن ما بندگان خاكي است و بقاي حقيقي، فنا شدن در راه عشق است.
شهيد فهميده، هر چند قامت كوچك خاكي‌اش، به وي اجازه حضور در ميادين جنگ را نمي‌داد، ليكن روح والايش، آنچنان در تب و تاب عشق به حق مي‌سوخت كه دل معبود به رحم آمد و آن روز كه ما اسيران اين خاك سياه، در پي آن بوديم كه چگونه مي‌شود خود را از خطرات اين امتحان الهي مصون داشت، با پشت پا زدن به تمام تعلقات دنيوي، راهي جايي شد كه تنها يك قدم با خدا فاصله بود و آن يك قدم، قدمي بود كه حسين در تاريخ برداشت و به جرگه تاريخ‌سازان پيوست.
خوشا به حال خدا با اين بندگانش، خوشا به حال عشق با اين شيفتگانش و خوشا به حال آنان كه مي‌خواهند راه اينان را ادامه دهند. چه مشكل است اين كار، خدا كمكمان كند!

منتشر شده در: نشریه خانه روزنامه نگاران جوان ـ ويژه يادوارده شهيد فهميده و دانش‌آموزان شهيد 

آبان ماه 75   

کد امنیتی
تازه کردن