اینکه اشخاص زیادی از تو عصبانی هستند و نمی توانند با تو مدارا کنند، نشان دهنده آن است که تو به چیزی مهم دست یافته ای (اُشو) - - - - - روزی که انسان بتواند به توهین هایی که به او می شود بخندد و لذت ببرد، روزی است که او به موفقیت دست یافته. جزیی از ابدیت شده و به دنیای جاودانگی وارد شده است (اُشو) - - - - -

خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
دستا بالا و الا بي‌حركت 20 ارديبهشت 1378 2156
بحران فرهنگي 20 بهمن 1377 2197
فصل مناسبي براي مرگ نبود 28 بهمن 1376 2193
يك قدم تا خدا 20 آبان 1375 2182